Eng | Рус | عربي

MÜDÜRLÜK

Genel Sekreter Yardımcısı
Murat AYDOĞUŞ 

Başmüdür V.

Hastane Müdürü 
İbrahim TÜRK 

Hastane Müdür Yardımcısı 
Mustafa BUDAK

Hastane Müdür Yardımcısı
Uzm. Filiz ÖZDEN YILMAZ

Hastane Müdür Yardımcısı
Birol EROL

Hastane Müdür Yardımcısı
Seçkin KIRMACI