Eng | Рус | عربي

MİSYON - VİZYON - DEĞERLERİMİZ

Misyon 

Çalışan ve hasta memnuniyetini ön planda tutarak, sağlık bilimlerindeki eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi etik ve çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda sürdürerek; hastanemize başvuran her kesimden bireye etkin, öncü ve verimli bir sağlık hizmeti sunmaktır.


Vizyon

Hastalarımıza üst düzey sağlık hizmeti verirken aynı zamanda çağdaş tıp biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip hekimler ve sağlık çalışanları yetiştirerek, ülkemizin örnek hastaneleri arasında yer almaktır. 


Değerlerimiz

- İnsana saygı
- Çalışan ve hasta memnuniyeti
- Tıbbi etik ilkelere bağlılık
-
Güven
-
Hasta mahremiyetine saygı 
-
Bilimsellik 
-
Samimiyet 
- Dürüstlük
-
Tarafsızlık
-
Şeffaflık
-
Ekip anlayışı
-
Sürekli eğitim ve gelişim