İÇ HASTALIKLARI
                                              

DUYURULAR

İÇ HASTALIKLARI

İç Hastalıkları Anabilim Dalı gastroenteroloji, nefroloji, romatoloji, onkoloji, hematoloji alanlarında hastalarımıza hizmet vermektedir.

Anabilim Dalı nezdinde sunulan belli başlı hizmetler şunlardır:
Diabetik Hasta Eğitimleri
Hemodiyaliz Hizmeti
Periton Diyalizi Hizmeti
Böbrek Biyopsisi
Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
Kolonoskopi-Sigmoidoskopi ve Rektoskopi
ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyo pankreotikogafi)
Gastrostomi
Karaciğer Biyopsisi yapılmaktadır.

Diabetik Hasta Eğitimleri:
Diabetik hastaların düzenli aralıklarla takipleri ilgili hekim, diabet hemşiresi ve diyetisyen tarafından yapılmakta ve hastalıkları ve diabet tedavisi hakkında eğitimleri verilmektedir.